PROIZVODNJA PVC, ALUMINIJSKE STOLARIJE I IZO STAKLA
Ivana Grande 45, Šašinovec - 10360 Sesvete
tel:
01 / 2014-871
tel:
01 / 2014-176
fax:
01 / 2014-177
Početna stranica
PVC stolarija
Aluminijska stolarija
Ulazna vrata
Izo staklo
Grilje
Rolete
Dodatni pribor
Specifikacije
Dodatni pribor

Zasloni - puno rješenja za jedan problem

TR 120/8
VANJSKI VALJKASTI ZASLON OD SUNCAVanjski valjkasti zaslon od sunca izrađen iz aluminijskog sandučića promjera 120 mm u kojemu se nalaze mehaniumi za pokretanje. Sandučić je blokiran na okomitim konopcima od inox čelika promjera 8mm, a koji su predhodno zategnuti odgovarajućim stremenom i učvršćeni u zid ili okvir prozora. Tkanina je izrađena od staklenog vlakna koje filtrira ili od akrila, a aluminijski završetak je iznutra. Pokretanje je električnim motorom od 220 V s mogučnošću pojedinačnog, grupnog ili centralioziranog priključka.

TVB
VANJSKI ZASLON OD SUNCA TIPA VENECIJANER - OBRUBLJEN

Vanjski zaslon od sunca s obrubljenim lamelama od lakiranog aluminija sa sekcijom od 80 do58 mm. Svaka lamella je utvrđena sa jednostranim osloncem od sintetičkog materijala koji klizi po, za to određenim, bočnim vodilicama.Mehanizmi za upravljanje i pokretanje su zatvoreni u gornje sandučiću od lakiranog alumunija sa sekcijom od 58 x 51mm. Sistem upravljanja može biti aktiviran ručno s vitlom i ručicom ili s električnim motorom od 220V.

TR
VALJKASTI ZASLON OD SUNCAValjkasti zaslon do sunca,vanjski ili unutarnji, sa gornjim sandučićem od aluminija u kojemu je smješten mehanizam za upravljanje, valjak za namatanje i namotana tenda. U vodilicama raznih tipova i dimenzija klizi završetak sa potrebnim priborom i zaslon (tkanina ) različitih tipova propusnosti. Zaslon od sunca može biti propustnost koja odgovara za interijere i eksterijere. Sistem upravljanja može biti sa oprugom, vitlom i ručicom ili električnim motorom od 220 V.

TVO6
ZASLON OD SUNCA U IZO - STAKLU - “ISOLETTE”


Staklena vrata ili prozori od izo-stakla radi zaštite od sunca sa umetnutim zaslonom od sunce tipa Venecijaner izrađenim od aluminijskih lamela širine 15-25 mm s priključkom na gornji mehanizam za pokretanje. Svi pomični dijelovi, konopci za orjentiranje i vrpca za podizanje izrađeni su od materijala otpornih na trošenje.

TS
ZASLON OD SUNCA SAVILJANA


Zaslon od sunca realiziran sa priključcima na već postojećim zidovima sa ležištima za sidrenje četverokutne prečke koja služi za učvršćivanje užeta od inox čelika promjera 8 mm preko nareznog koluta (M 16). Na njih se umeću PVC blokovi od tri elemenata koji pridržavaju nosivi profil za zaslon od sunca i užad za pomicanje cijelog sistema. Na profile se fiksira tkanina, koja može biti u boji po želji, umetnuta u odgovarajuće žljebove u profilu, koji omogućavaju jednostavno rastavljanje radi održavanja ili eventualne zamjene. Pokretanje može biti ručno preko vitla i ručice ili električnim motorom.

TVS
OKOMITO IZBOČENA TENDA


Vanjski zaslon od sunca opremljen aluminijskim sandučićem kvadratnog profila 92 x 97 mm ili cilindričnog profila promjera 120 mm u kojem je smješten valjak za namatanje, namotana tenda i upravljanje pokretanjem. U bočnim vodilicama od aluminija (40 x 20) klize prazan valjak i poluga za izbočenje. Tkanina se, spuštajući sa praznim valjkom, zaustavlja u određenoj točki i zaokreće prema van za 180ْ . Pokretanje može biti ručno ili pomoću električnog motora. Tkanina je od staklenih vlakana, '' ABBA. SCREEN '' ili Dralon, u boji po želji. Aluminij može biti elkosirani ili lakirani.

TVO
OKOMITA ORJENTIRAJUĆA TENDA

Zaslon od sunca za interijere sa gornjim sandučićem od eloksiranog ili lakiranog aluminija (44 x 34 mm). U sandučiću su smješteni mehanizmi za pokretanje: samopodmazivi kotačići od najilona, aluminijsko vratilo sa tri žlijeba, plastične razmaklice, grupa za upravljanje i reduktor sa pratećim zupčanikom. Okomite trake od smolirane tkanine su elektro zavarene na dva kraja: gornjem sa PVC nosačem, donjem sa utegom. Trke dimenzije 64 mm, 89mm ili 127 mm spojene su jedna s drugom plastičnim lančićem. Pomicanje se vrši preko konopca, a orjentiranje preko PVC lančića.

TRO
VODORAVNA TENDA VALJAK


Vodoravni zaslon od sunca sačinjen je od valjka za namatanje držača i kolotura za namatanje remena, koji mogu biti zatvoreni cilindrični sandučić ili sandučić od prešano savijanog lima. Bočne vodilice sastoje se od otvorenog sjedišta koje služi za klizanje kočnice i zatvorenog sjedišta koje služi za remen. Na završetku se nalaze zatezači čija je funkcija da stalno drže zategnutu tkaninu. Zaslon za sunce može biti od staklenog vlakna ili akrilnog vlakna i slobodno klizi. Upravljanje je pomoću električnog motora od 220 V s mogućnošću pojedinačnog ili centraliziranog priključka.

Kvake

Klupice
GODEC GRAD d.o.o.
Sesvete - ZAGREB
tel: 01/ 2014-871, 01/ 2014-176, fax: 01/ 2014-177
e-mail: godec.grad@zg.t-com.hr